I did it my way

כאשר אני מסכמת תקופות או תהליכים אני נוטה לחזור למקורות ולסקור את הדרך מתחילתה ועד סופה.
לכן, לסיכום תקופת לימודי התואר השני שלי, שלוותה בכתיבת בלוג זה, בחרתי להתייחס לפסוק מהמקורות: כאשר בצלאל בן אורי בן חור נבחר לבנות את המשכן נכתב, כי ה' נתן לו חכמה, בינה ודעת: "ואמלא אותו רוח אלוקים בחכמה ובתבונה ובדעת..." (שמות ל"א/ג').

על פי רש"י, "חכמה"= מה שאדם שומע דברים מאחרים ולמד. "תבונה"= מבין דבר מלבו, מתוך דברים שלמד. "דעת"= רוח הקודש.

משמעות הדברים:
החכמה היא חיצונית לאדם- כל  מה שהוא סופג מהסביבה שלו ולומד מזולתו.
התבונה היא התהליכים הפנימיים שהאדם מבצע על מנת לעבד את התכנים החיצוניים, לנתח אותם, להסיק מסקנות ולבצע קישורים.
הדעת היא המודעות, המקום שבו האדם באמת יודע, באמת קרוב למה שלמד ומרגיש את המידע באופן אינטואיטיבי. בשלב זה האדם בעצם מנכס את המידע לעצמו.

ניתן לראות בשלושת המושגים הללו תהליך למידה, שמתחיל בגירוי חיצוני (החכמה), עיבודים פנימיים (התבונה) והפיכת המידע לידע (דעת). אני חושבת שתהליך זה מאפיין בדיוק רב את תהליכי הלמידה המיטביים, שהיינו רוצים כאנשי חינוך להטמיע בקרב התלמידים.

היום אני יכולה לראות כיצד כתיבת הבלוג סייעה לי להפוך את החכמה לדעת. עצם הכתיבה על המושגים, התיאוריות, התהליכים ושאר הנושאים, שעליהם כתבתי בפוסטים השונים, סייעה לי לדעת ולהבין את התכנים באופן אינטואיטיבי. הכתיבה עוזרת בתהליכי עיבוד מידע ורפלקציה, ואני מרגישה שכל פוסט גרם לי להבין את הנושא שעליו כתבתי טוב הרבה יותר מתהליכי למידה אחרים. אני מאמינה שהבלוג יכול לשמש כלי פנטסטי עבור תלמידים ולסייע בפיתוח מגוון מיומנויות למידה. אני מאחלת לעצמי להמשיך ולכתוב בתדירות גבוהה בבלוג, ותוך כדי כך לרכוש חכמה, תבונה ודעת.

וקצת דברי פרידה לסיום, על אף שאני מתקשה בפרידות:
במהלך התואר צברתי ידע רב בתחום טכנולוגיות הלמידה, ועל שילובן בתהליכי הוראה-למידה. אני רוצה להודות לעמיתיי לכיתה, שעברו יחד איתי תהליכים משמעותיים ושינויים רבים, למרצים המצוינים ששיתפו אותי בידע שלהם, לפרופסור דוד חן, דיקן המכללה, ש"מנצח על תזמורת המרצים" במכללה באמצעות פדגוגיה נפלאה וחן אמיתי,  ולהוקיר תודה גדולה ומיוחדת לראש מגמת תקשוב ולמידה, ד"ר גילה קורץ, שלימדה אותי שוב ושוב- מורה אמיתית מהי.

סיכמתי את כל רשומות הבלוג על ציר זמן, על מנת להדגיש את תהליך יצירת הבלוג. אתם מוזמנים להתרשם בלחיצה כאן (רצוי לפתוח עם דפדפן גוגל כרום).

תגובות

פוסטים פופולריים מהבלוג הזה

איך בודקים למידה?

רעיונות לסיכום מפגש למידה

איך מרגישה למידה בקבוצות?