פוסטים

מציג פוסטים מתאריך יוני, 2011

הערכה בתקשוב

במסגרת הקורס "הערכת טכנולוגיית ידע" אנחנו לומדים על הערכת סביבות למידה מתוקשבות. בשיעור שהתקיים השבוע, הציגה המרצה (ד"ר ליאת אייל) שבעה קריטריונים להערכת סביבה לימודית מתוקשבת:

תוכן נכון ומובן (כולל אמינות, בהירות, תמציתיות) שלמות התוכן (דיוק וכיסוי) פרסונליזציה (התאמת תכני האתר לצרכים ספיציים של המשתמש) אבטחה (דיסקרטיות בנתונים) ניווט (ארגון התוכן) אינטראקטיביות (אפשרויות תקשורת, שאלות, עזרה, מערכות פידבק) עיצוב הממשק (עקביות, מבנה המידע, עיצוב, ארגון) הקריטריונים הנ"ל נלקחו מתוך מחקר שנערך בשנת 2007 וחקר מספר סביבות למידה ברחבי הרשת. כבר בהסתכלות כללית על הקריטריונים ניתן לראות, כי הקריטריונים מעריכים את סביבות הלמידה מתוך היבט טכנולוגי בעיקר, ואינם מתייחסים כלל לתוכן הפדגוגי של הסביבות. מתוך כך, צירפה המרצה מחוון לאפיון פעילות מתוקשבת בהתאם לגישה קונסטרוקטיביסטית חברתית(קלי ושמיר, 2007). מחוון זה מוסיף עוד שישה קריטריונים להערכת סביבה לימודית מתוקשבת, אך הפעם עם אוריינטציה חינוכית: ניצול הערך הטכנולוגי רמת החשיבה הנדרשת מידת השיתופיות קירוב התכנים לעולמו של הלומד הכוונה לתוצ…