מחקר מבוקר- התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה -21

במסגרת קידום והערכת התכנית הלאומית לתקשוב הוחלט על ביצוע מחקר מבוקר החל משנת הלימודים תשע"ב ולמשך כ–3 שנים. את המחקר תבצע הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה), ומטרתו לבחון את המידה שבה השילוב של התקשוב המתקדם תורם לבתי הספר במישורים של שימוש בתקשוב ואוריינות מידע, המוטיבציה הלימודית של התלמידים, איכות הפדגוגיה בכיתות, האקלים הבית-ספרי, הישגי התלמידים ועוד. ב-15.8.2011 נערך כנס, ובו הוצגו עיקרי המחקר ואופן התנהלותו. אציג בפניכם מספר הדגשים חשובים בנושא המחקר, שהועלו בכנס:

מתוך דבריה של פרופ' מיכל בלר, מנכלית ראמ"ה:
שאלת העל של המחקר היא- האם בתי ספר, המקבלים מהמשרד משאבי תקשוב מתקדמים ומשאבים נלווים, משתפרים במשך הזמן במישורים של:
 • שימוש בתקשוב ואוריינות תקשוב
 • תהליכי הוראה ולמידה
 • אקלים בית ספרי והישגים לימודיים
מהלך הניסוי יכלול 2 קבוצות מחקר:
 1. "קבוצת ניסוי": 60 בתי ספר אשר ישלבו תקשוב מתקדם בהוראה בארבעת תחומי הדעת בכיתות ד'-ה' במשך שנתיים לפחות (תשע"ב-תשע"ג)
 2. "קבוצת ביקורת": 60 בתי ספר, דומים במאפיינים לקבוצת הניסוי, אשר לא יקבלו בשלב זה (ולמשך שנתיים) את המשאבים הנ"ל
תוכניות הלימודים יותאמו כך שחלק משמעותי מהלמידה, ההוראה וההערכה יעשה בצורה מתוקשבת, ויושם דגש על:
 • למידה ותרגול בסביבה מתוקשבת
 • פיתוח לומד עצמאי בסביבה מתוקשבת
 • תקשורת ולמידה שיתופית
 • איתור ועיבוד מידע דיגיטאלי
 • יכולת הצגה של מידע לאחרים
 • שימוש בתקשוב בצורה בטוחה ואחראית
כלי המחקר:
 1. שאלונים למורים, מנהלים ולתלמידים הבוחנים עמדות, דיווחים על מיומנות תקשוב ואוריינות תקשוב, על פרקטיקות ניהול ופרקטיקות הוראה.
 2. תצפיות בכיתות וראיונות משלימים עם מורים: הכלי לתצפית נועד לבחון את תהליכי ההוראה והלמידה המתרחשים בזמן השיעורים בכיתות. התצפיות יתמקדו בנושאים הבאים: ניצול זמן השיעור, דרכי ההוראה במסגרת השיעור, עידוד לחשיבה מסדר גבוה, מידת ההשתתפות של התלמידים ועוד .
 3. שאלוני אקלים וסביבה פדגוגית במסגרת המיצ"ב: במסגרת השאלונים המועברים אחת לשנתיים בכל בי"ס נבדקים נושאים כגון המוטיבציה הלימודית של התלמידים, תחושת המסוגלות, איכות המשוב הלימודי, האקלים הבית ספרי ועוד.
 4. מבחני הישגים בארבעה תחומי דעת: מתמטיקה, מדעים וטכנולוגיה, אנגלית ועברית.
 5. בדיקת מיומנות תקשוב (ישירות או בעקיפין).
כולי תקווה שניסוי זה יגלה הבדלים משמעותיים לטובת בתי הספר המתוקשבים, ויזרוק נקודת אור חזקה לכל המלעיזים והחוששים שמסרבים לאמץ את המובן מאליו- הטכנולוגיה כאן כדי להישאר והלומדים זקוקים לה בתהליך הלמידה שלהם. על מערכת החינוך לבצע את התיווך הפדגוגי שבין הטכנולוגיה המוצעת לבין התלמידים הדיגיטליים.

תגובות

פוסטים פופולריים מהבלוג הזה

איך בודקים למידה?

רעיונות לסיכום מפגש למידה

איך מרגישה למידה בקבוצות?