הערכה בתקשוב

במסגרת הקורס "הערכת טכנולוגיית ידע" אנחנו לומדים על הערכת סביבות למידה מתוקשבות. בשיעור שהתקיים השבוע, הציגה המרצה (ד"ר ליאת אייל) שבעה קריטריונים להערכת סביבה לימודית מתוקשבת:
 
 1. תוכן נכון ומובן (כולל אמינות, בהירות, תמציתיות)
 2. שלמות התוכן (דיוק וכיסוי)
 3. פרסונליזציה (התאמת תכני האתר לצרכים ספיציים של המשתמש)
 4. אבטחה (דיסקרטיות בנתונים)
 5. ניווט (ארגון התוכן)
 6. אינטראקטיביות (אפשרויות תקשורת, שאלות, עזרה, מערכות פידבק)
 7. עיצוב הממשק (עקביות, מבנה המידע, עיצוב, ארגון)
הקריטריונים הנ"ל נלקחו מתוך מחקר שנערך בשנת 2007 וחקר מספר סביבות למידה ברחבי הרשת.
כבר בהסתכלות כללית על הקריטריונים ניתן לראות, כי הקריטריונים מעריכים את סביבות הלמידה מתוך היבט טכנולוגי בעיקר, ואינם מתייחסים כלל לתוכן הפדגוגי של הסביבות.
מתוך כך, צירפה המרצה מחוון לאפיון פעילות מתוקשבת בהתאם לגישה קונסטרוקטיביסטית חברתית (קלי ושמיר, 2007). מחוון זה מוסיף עוד שישה קריטריונים להערכת סביבה לימודית מתוקשבת, אך הפעם עם אוריינטציה חינוכית:
 1. ניצול הערך הטכנולוגי
 2. רמת החשיבה הנדרשת
 3. מידת השיתופיות
 4. קירוב התכנים לעולמו של הלומד
 5. הכוונה לתוצרים עשירים
 6. הערכה שזורה
קיים מגוון של קריטריונים להערכה שבהם ניתן להיעזר, רק חשוב לזכור שכאשר מעריכים סביבת למידה מתוקשבת- אין להתייחס רק להיבט הטכנולוגי שלה (על אף שלהיבט זה השפעה רבה על אופי תפקודו של התלמיד בסביבה).

נרצה לראות בסביבה כזו התייחסות לרציונל הסביבה ויישום הרציונל. נרצה לבדוק כיצד למדו התלמידים לאורך כל תהליך הלמידה בסביבה ולהבין את התוצאות שהניב התהליך בתום הלימוד. 
סביבת למידה מתוקשבת מאפשרת לפעול בדרך של הערכה מעצבת ולא מסכמת: מתמשכת, מכוונת תהליך, רפלקטיבית-פנימית, מאבחנת נקודות לשיפור, גמישה באופן המדידה, אבסולוטית, קואופרטיבית.

הלמידה המתוקשבת מורכבת להערכה, ויש לחשוב כיצד לבנות את הסביבה כך שתוכל להעריך את הלומדים בצורה הטובה והמהימנה ביותר. בעת ההערכה יש להתייחס למספר היבטים, לדוגמא: ההערכה צריכה להיות חלק בלתי נפרד וגלוי בתהליך הלמידה, להתייחס לתהליך הלמידה ולתוצרים הסופיים של התלמידים. ההערכה יכולה להתבצע על ידי המורה, הלומד, עמיתים או מחוללי הערכה מתוקשבים (כמו מבחנים של google docs).
באחריות המורה לרכז את המרכיבים הנ"ל, כך שתתקבל תמונה מהימנה המשקפת את תהליך הלמידה כולו.  


תגובות

פוסטים פופולריים מהבלוג הזה

איך בודקים למידה?

רעיונות לסיכום מפגש למידה

איך מרגישה למידה בקבוצות?